Đăng nhập vào trang quản trị của WordPress

Ngày 6 / Tiết 2 / Thời lượng 15 phút. Mục lục khóa 100 ngày làm web.

Giống như Facebook trước khi muốn viết bài đăng post nào đó bạn cần đăng nhập vào tài khoản của bạn, tương tự website cũng yêu cầu đăng nhập vào thì mới viết, chỉnh sửa được.

Bạn có thể xem video nếu muốn, tuy nhiên vẫn nên đọc cả bài viết để biết chi tiết:

Giả sử địa chỉ website của bạn là: ten-mien-cua-ban.com

Thế thì địa chỉ đăng nhập cho website sẽ là:

ten-mien-cua-ban.com/wp-login.php

Trang đăng nhập sẽ trông giống như thế này:

Trang đăng nhập của website WordPress
Trang đăng nhập của website WordPress

Tài khoản đăng nhập là gì?

Nó chính là tài khoản mà bạn tạo trong quá trình cài đặt WordPress trên hosting.

Có 2 cách khai báo khác nhau ở phần Username:

  • Sử dụng username, hoặc
  • Sử dụng email mà bạn đăng ký ở phần cài đặt WP trên hosting.
Thông tin tài khoản bạn tạo trong quá trình cài đặt WordPress trên hosting
Thông tin tài khoản mà tôi tạo trong quá trình cài đặt WordPress trên hosting

Nghĩa là trong trường hợp cá nhân của tôi (với website của tôi) thì tôi có thể đăng nhập bằng username là ducanh hoặc email [email protected] như hình trên.

Password ở đây chính là thông tin Admin Password.

Nếu chẳng may nhập một hai lần không đăng nhập được, bạn có thể nhấn vào biểu tượng con mắt để nhìn rõ mật khẩu mà bạn nhập vào là như ý:

Nhìn pass
Nhấn vào biểu tượng con mắt để biết rõ mật khẩu nhập vào là chính xác.

Cuối cùng bạn nhấn Log In để đăng nhập vào trang quản trị của WordPress.

PS: Trường hợp bạn quên Admin Password thì đọc bài viết này để biết cách thiết lập lại mật khẩu.

Đăng nhập thành công bạn sẽ thấy trang quản trị (Dashboard) của WordPress / Website trông giống như thế này:

Trang quản trị của WordPress
Trang quản trị của WordPress

Cuộc đời của người phát triển website, phần lớn thời gian là gắn chặt với trang quản trị này.

Để quay ra trang chủ (trang có địa chỉ ten-mien-cua-ban.com), bạn click vào tên website của bạn, ở phía trên bên trái:

Quay ra trang chủ
Quay ra trang chủ

Tại trang chủ, bạn muốn quay lại trang quản trị thì bạn di chuyển con trỏ chuột đến tên website, một menu nhỏ xổ ra, bạn click vào Dashboard là được:

Từ trang chủ quay ra trang quản trị
Chuyển từ trang chủ về trang quản trị

Để đăng xuất khỏi website / trang quản trị, bạn di chuyển con trỏ chuột đến username của bạn ở góc phải, phía trên, rồi click vào Log Out:

Đăng xuất
Đăng xuất

Bài tiếp >>> Tìm hiểu khái niệm về theme và plugin