Quên mật khẩu đăng nhập trang quản trị WordPress thì làm thế nào?

Ngày 6 / Tiết dự phòng / Thời lượng 15 phút. Mục lục khóa 100 ngày làm web.

Tiết dự phòng không bắt buộc phải học trong quá trình phát triển web, bạn chỉ cần dùng đến nó trong trường hợp gặp các vấn đề, rắc rối nào đó mà thôi.

Video hướng dẫn:

Mật khẩu trang quản trị WordPress được thiết lập trong quá trình bạn cài WordPress trên hosting, nó chính là chỗ Admin Password:

Mật khẩu đăng nhập WordPress
Mật khẩu đăng nhập WordPress

Nếu nhỡ quên mật khẩu này bạn có 2 cách để lấy lại, tôi sẽ trình bày cả hai cách đó trong bài viết này.

1. Khôi phục lại mật khẩu qua email

Ở trang đăng nhập, bạn click vào liên kết Lost your password? (trang đăng nhập ở địa chỉ: ten-mien-cua-ban.com/wp-login.php)

Lost your password?
Lost your password?

Sau đó nhập email của bạn vào (đây là email bạn đăng ký cho website, chính là cái Admin Email):

Nhập địa chỉ email của bạn vào
Nhập địa chỉ email của bạn vào

Rồi nhấn Get New Password (lấy mật khẩu mới).

Bạn sẽ thấy thông báo là sẽ có email gửi cho bạn để hướng dẫn cách có mật khẩu mới:

Thông báo hướng dẫn cách lấy mật khẩu mới
Thông báo hướng dẫn cách lấy mật khẩu mới

Email này gửi không nhanh lắm, có khi 20 – 30 phút bạn mới nhận được, và nhiều khi nó bị chui vào hòm thư rác. Khi nhận được thư thì bạn làm theo hướng dẫn để có mật khẩu mới.

2. Khôi phục lại mật khẩu qua trang quản trị hosting

Cách khôi phục lại password (mật khẩu) qua email dù cho là cách tiêu chuẩn, nhưng nó lại thường hay gặp vấn đề:

  • Email gửi đến chậm, hay rơi vào khu vực thùng rác, quảng cáo.
  • Nhiều khi bạn không nhận được email dù đã đợi dài cổ!

Trong trường hợp đó bạn nên dùng cách thứ hai này, nó chắc chắn hơn nhiều, và vài phút là bạn sẽ có mật khẩu mới.

Đầu tiên là bạn phải đăng nhập vào trang quản trị hosting:

Đăng nhập vào trang quản trị hosting
Đăng nhập vào trang quản trị hosting

Sau đó bạn kéo xuống phần Software, rồi click vào WordPress Manager by Softaculous:

WordPress Manager by Softaculous
Click vào phần WordPress Manager by Softaculous

Tiếp đó bạn click vào Login:

Click vào Login
Click vào Login

Nó sẽ chuyển thẳng bạn đến trang quản trị của WordPress, trong trạng thái đã đăng nhập:

Bạn đang ở trang quản trị WP
Bạn đang ở trang quản trị WP

Sau đó bạn click vào Users > All Users:

Click chọn Users > All Users
Click chọn Users > All Users

Bạn sẽ thấy thông tin tài khoản, bạn click tiếp vào username của bạn:

Click tiếp vào username của bạn
Click tiếp vào username của bạn

Bạn kéo xuống gần cuối, chỗ Account Management, rồi nhấn Set New Password để thiết lập mật khẩu mới:

Thiết lập mật khẩu mới
Thiết lập mật khẩu mới

Nó sẽ tự động tạo mật khẩu mới cho bạn, nhưng nó rất khó nhớ, kiểu thế này:

mật khẩu được tạo tự động
Mật khẩu được tạo tự động, nhưng khó nhớ, bạn nên đổi

Bạn nên đổi sang mật khẩu khác mà bạn dễ nhớ hơn (ở dưới chỉ là ví dụ vui, bạn đừng sao chép mật khẩu đó!):

Đổi sang mật khẩu khác dễ nhớ hơn
Đổi sang mật khẩu khác dễ nhớ hơn, cái chữ Strong cho thấy đây là mật khẩu mạnh (khó đoán, khó phá)

Để hoàn thành, bạn kéo xuống cuối rồi nhấn Update Profile:

Update Profile
Click Update Profile để cập nhật mật khẩu mới

Như vậy là bạn đã thiết lập được mật khẩu mới cho tài khoản rồi đó.

Bài tiếp: Tìm hiểu khái niệm theme và plugin.