Điều khoản sử dụng website

Khi bạn sử dụng website này (100ngaylamweb.com) là nơi học tập, nghĩa là bạn đồng ý với các điều khoản sau:

  • Các hướng dẫn không đảm bảo là không có bất cứ sai sót nào, nó cũng không đảm bảo tất cả nội dung cập nhật 100%. Dù vậy tôi thường xuyên kiểm tra, chỉnh sửa để đảm bảo chất lượng cao nhất có thể.
  • 100ngaylamweb.com là blog cá nhân, không cung cấp đào tạo nghề chuyên nghiệp, kỳ vọng của tôi chỉ là giúp bạn có một kỹ năng mới liên quan đến việc tạo và quản trị website. Nó có khả năng bổ trợ tốt cho công việc hiện tại của bạn, và cung cấp cho bạn một nền tảng căn bản khá chắc chắn nếu muốn học chuyên sâu, nâng cao hơn sau này.
  • Tôi giữ bản quyền nội dung trên website, nhưng bạn vẫn có quyền sao chép nó và đăng lại, miễn là có dẫn nguồn.

Ngoài ra, dưới đây là một số thông tin khác có thể bạn muốn biết:

  • Nếu bạn thấy nội dung hữu ích, tôi rất vui và cảm ơn khi bạn chia sẻ website này cho người khác cùng biết. Nội dung của nó được thiết kế để phù hợp với đa dạng trình độ, kể cả những người có rất ít kiến thức nền về kỹ thuật. Thực tế mà nói các bài học được tôi chủ động trình bày cho những người học không rành về công nghệ.