Thiết lập cấu trúc URL chung (đường dẫn tĩnh) cho website

Ngày 11 / Tiết 5 / Thời lượng 15 phút. Mục lục khóa 100 ngày làm web.

Nhìn trên thanh địa chỉ trình duyệt khi bạn ‘view post’ bài viết đầu tiên, bạn sẽ thấy URL của bài viết đầu tiên đó, nó sẽ trông giống như thế này:

https://trangdautien.com/2023/04/08/xin-chao-day-la-bai-viet-dau-tien-cua-toi/

Bạn có để ý đường dẫn (path) của nó không:

/2023/04/08/xin-chao-day-la-bai-viet-dau-tien-cua-toi/

Hiện nó có cấu trúc gồm: năm/tháng/ngày/tên bài viết.

Đây là cấu trúc dài, và rất hiếm website còn dùng. Một điểm yếu khác của nó là thông tin bị gắn chặt vào ngày tháng năm cố định, điều đó có thể tốt cho thể loại báo chí, tin tức thời sự, tuy nhiên nhiều dạng nội dung khác, chẳng hạn như evergreen (loại nội dung được tìm ổn định thường xuyên) thì không thích hợp chút nào.

Trong bài này các bạn sẽ học cách chuyển sang cấu trúc phổ biến hơn.

Cấu trúc mới mà chúng ta hướng đến sẽ như thế này:

https://trangdautien.com/xin-chao-day-la-bai-viet-dau-tien-cua-toi/

Tức là bỏ phần năm, tháng, ngày đi, chỉ còn phần tên bài viết mà thôi.

Cách làm như sau, ở trang quản trị WordPress, bạn vào Settings (Cài đặt) > Permalinks (Đường dẫn tĩnh):

Settings > Permalinks
Settings > Permalinks

Bạn sẽ thấy cấu trúc đường dẫn của website đang là Day and name, đây là cấu trúc mặc định, có sẵn (đôi khi nó cũng dùng cấu trúc Plain làm mặc định):

Cấu trúc đường dẫn tĩnh mặc định của website
Cấu trúc đường dẫn tĩnh mặc định của website

Bây giờ bạn hãy chọn Post name, rồi kéo chuột xuống dưới, nhấn Save Changes để lưu cài đặt này:

Chọn cấu trúc Post name
Chọn cấu trúc Post name

Giờ bạn quay ra trang chủ, rồi click vào bài viết của bạn, bạn sẽ thấy URL của nó đã chuyển về dạng ngắn gọn hơn:

URL ngắn gọn
URL ngắn gọn

Cấu trúc URL này từ nay sẽ được thiết lập tự động trên tất cả các bài viết sau này của bạn. Nghĩa là bạn chỉ cần làm cái này một lần, các bài sau không cần lặp lại thao tác này.

Bài tiếp >> Tìm hiểu khu vực bình luận trên website