2 cài đặt nội dung cho trang chủ của Website

Ngày 21 / Tiết 2 / Thời lượng 15 phút. Mục lục khóa 100 ngày làm web [tháng thứ 2].

Khi viết bài cho website, bạn có nhận ra điều gì ở trang chủ (homepage) không?

Các bài viết mới nhất (dạng bài post) bạn đăng sẽ xuất hiện ở đó phải không?

Vâng, đó là thiết lập theo mặc định của WordPress: cụ thể thì các bài post mới nhất sẽ xuất hiện trên trang chủ, và sắp xếp từ trên xuống dưới theo thứ tự thời gian, bài mới hơn ở trên, còn cũ hơn ở dưới.

Kiểu giao diện này cho trang chủ khá phổ biến, đặc biệt là với các website dạng tin tức. Nhưng nhiều dạng khác, chẳng hạn như trang web công ty, tổ chức lại có thể phù hợp hơn với kiểu cài đặt khác, vậy nó là gì?

Chúng ta sẽ biết ngay sau đây.

Sử dụng bài Page làm nội dung cho trang chủ

Để thực hiện điều này, ở trang quản trị, bạn vào Settings > Reading:

Settings > Reading
Settings > Reading

Bạn có thể thấy là phần cài đặt cho trang chủ đang để mặc định là hiển thị các bài post mới nhất (Your lastest posts):

Các bài viết mới nhất
Các bài viết mới nhất cho trang chủ

Giờ hãy chuyển nó sang A static page, và chọn một trang (định dạng Page) trên website của bạn làm nội dung cho trang chủ. Ví dụ tôi chọn trang giới thiệu ở phần Homepage:

Chọn một page làm nội dung cho trang chủ
Chọn một page làm nội dung cho trang chủ

Sau đó bạn kéo xuống cuối, Save Changes để lưu cài đặt. Giờ quay ra trang chủ, bạn sẽ thấy nội dung của page mà bạn chọn xuất hiện trên trang chủ thay vì các bài post mới nhất trên website.

Vậy là trong bài học ngắn gọn này, bạn đã biết 2 cách thiết lập nội dung cho trang chủ:

  • Mặc định các bài post mới nhất trên trang, nếu thích lựa chọn này, bạn không cần phải điều chỉnh gì cả, vì nó sẵn thế rồi.
  • Chọn một page cụ thể làm nội dung của trang chủ, ví dụ trang giới thiệu, trang sản phẩm mục tiêu, vân vân. Dĩ nhiên trước đó bạn phải tạo page cho nội dung đó (Pages > Add New để viết page mới).
  • Tìm hiểu thêm sự khác biệt giữa post và page trong WordPress.

Bài tiếp >>> Màu sắc trên web và cách chọn màu.