Phân biệt giữa bài viết dạng Post và dạng Page

Ngày 20 / Tiết 3 / Thời lượng 15 phút. Mục lục khóa 100 ngày làm web.

Đến bây giờ bạn đã biết có 2 khu vực có thể tạo mới bài viết trên website:

  • Posts > Add New
  • Pages > Add New

Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu sự khác nhau giữa chúng, và bạn sẽ biết trường hợp nào thì nên tạo post, trường hợp nào thì nên là page.

PostPage
Nội dungĐa số các bài trên website sẽ là dạng post.Chỉ một số trang trên web như trang điều khoản, giới thiệu, liên hệ là dạng page.
Trình soạn thảoGiống nhau.Giống nhau.
Chuyên mục và thẻ tagCó.Page không có chuyên mục và thẻ tag.
Ngày giờ xuất bản hiển thị ra ngoàiCó.Page mặc định không hiển thị ngày giờ xuất bản bài viết ra ngoài giao diện.
Tác giả bài viết hiển thị ra ngoàiCó.Page mặc định không hiển thị thông tin tác giả ra ngoài giao diện.
Bình luậnMặc định post sẽ có khu vực bình luận bên dưới, trừ khi bạn tắt nó.Mặc định page không có khu vực bình luận, trừ khi bạn bật nó.
Ảnh đại diệnCó.Có.
Xu hướng cập nhậtCác bài post thường được cập nhật, sửa đổi nhiều hơn.Các bài page có xu hướng là các nội dung ổn định, ít sửa đổi.
Xuất hiện ngoài trang chủCác bài post khi xuất bản tự động xuất hiện ngoài trang chủ của website, và sắp xếp theo thứ tự thời gian, bài mới nhất xuất hiện ở đầu. Nó cũng tự động xuất hiện ở chuyên mục và thẻ tag của nó.Không tự động xuất hiện ngoài trang chủ. Một số theme tự động cho page vào menu (nhưng không phải theme nào cũng thế). Nói chung page cần phải chỉ định vị trí cho nó, thì nó mới xuất hiện trên website.
Giao diệnPost sử dụng giao diện chung của website.Page có khả năng tùy biến giao diện riêng khi cần thiết.

Dần thì bạn sẽ hiểu rõ hơn, còn nhìn chung các bài viết trên website bạn hãy vào Posts > Add New để tạo mới, page sẽ chỉ dùng trong một vài trường hợp đặc thù mà thôi.

Bài tiếp >>> Mẹo biên tập nhanh bài viết trong WordPress