Tạo ảnh đại diện cho bạn ở khu vực quản trị website, bình luận

Ngày 13 / Tiết 2 / Thời lượng 30 phút. Mục lục khóa 100 ngày làm web.

Video hướng dẫn:

Khi đăng nhập vào trang quản trị, bạn sẽ thấy bản thân chưa có ảnh đại diện (chỗ howdy,…):

Chưa có ảnh đại diện
Chưa có ảnh đại diện

Tương tự, trong khu vực trả lời bình luận, bạn cũng không có ảnh đại diện:

Khu vực bình luận cũng chưa có ảnh đại diện
Khu vực bình luận, tôi (ducanh) chưa có ảnh đại diện

PS: để thực hành bài này, bạn nên chuẩn bị sẵn ảnh đại diện của bạn. Thông thường nên là ảnh cá nhân chụp rõ mặt.

Để thay đổi điều này, bạn làm như sau:

  • Vào khu vực Users > All Users:
Users > All Users
Users > All Users
  • Click vào user của bạn:
Click vào user của bạn
Click vào user của bạn
  • Bạn kéo xuống cuối, tìm đến chỗ Profile Picture và click vào đường link: You can change your profile picture on Gravatar.
Click vào You can change your profile picture on Gravatar.
Click vào link
  • Một website mới mở ra, bạn click vào Create your Gravatar:
Tạo Gravatar
Tạo Gravatar

Bạn chắc hẳn đang thắc mắc Gravatar là gì? Đây là sản phẩm của WordPress, nó lưu ảnh đại diện của bạn, và sẽ hiển thị ảnh đại diện này không chỉ trên website của bạn, mà bất cứ nơi nào bạn bình luận, ví dụ khi bạn bình luận ở website khác (mà website khác đó cũng dùng WordPress).

  • Sau đó bạn đăng ký tài khoản:
Đăng ký tài khoản mới với Gravatar
Đăng ký tài khoản

Chú ý cái Your email address bạn cần phải điền địa chỉ email quản trị WordPress của bạn, chính là email mà bạn đăng ký khi cài WordPress trên hosting.

Tôi thấy hơi lạ khi WordPress thông báo là đã có tài khoản với email quản trị này rồi (this email already exists):

Tôi đã có tài khoản
Tôi đã có tài khoản?

Sở dĩ như vậy là vì tôi đã đăng ký tài khoản khi cài plugin Akismet (bạn cũng tương tự nếu bạn thực hiện tuần tự các bài học, hôm trước bạn cũng đã cài plugin Akismet rồi), nên bây giờ tôi sẽ chỉ cần đăng nhập, bạn click vào chữ Log in.

Khung đăng nhập mở ra, tôi sử dụng gmail nên tôi nhấn Continue with Google để đăng nhập sẽ tiện hơn (tức là ở đây bạn đăng nhập Gravatar thông qua cách đăng nhập vào Google):

Tiến hành đăng nhập
Tiến hành đăng nhập

Đăng nhập thông qua tài khoản Google:

Đăng nhập thông qua tài khoản Google
Đăng nhập Gravata thông qua tài khoản Google

Sau đó sẽ có thông báo bạn check email:

Kiểm tra email để đăng nhập
Kiểm tra email để đăng nhập

Bạn vào kiểm tra email của bạn sẽ thấy thư từ WordPress, kèm nút đăng nhập, bạn click vào nút đó:

Click vào Log in to WordPress.com
Click vào Log in to WordPress.com để đăng nhập

Click tiếp Approve:

Click Approve
Click Approve

Nó sẽ chuyển đến trang để bạn tải lên ảnh đại diện:

Tải lên ảnh đại diện
Click Choose File để tải lên ảnh đại diện

Chọn ảnh đại diện trên máy tính của bạn:

Chọn ảnh đại diện
Chọn ảnh đại diện

Bạn di chuyển khối vuông, kéo nó to ra để chọn lấy khu vực ảnh mà bạn muốn, cái Small Preview và Large Preview cho thấy kết quả xem trước khu vực ảnh đại diện mà bạn chọn, ưng ý rồi thì nhấn Crop Image:

Chọn khu vực ảnh đại diện
Crop ảnh

Nhấn Set Rating để xác nhận:

Nhấn Set Rating để xác nhận ảnh ổn
Nhấn Set Rating để xác nhận ảnh ổn

Cái Set Rating này là gì? Đó là xác nhận nội dung ảnh của bạn phù hợp để hiển thị trên mọi website hay không? Tức là nếu đó là ảnh chụp mặt bạn hoặc logo website thì nên để là rated G (lựa chọn mặc định, cái đầu tiên). Các lựa chọn bên dưới (PG, R, X) là dành cho các ảnh đại diện ‘không phù hợp’ (ví dụ ảnh hở hang, bạo lực), tốt nhất bạn không nên chọn các ảnh đại diện kiểu như thế.

Vậy là thành công, khi bạn vào lại khu vực Users > All Users, bạn sẽ thấy ảnh đại diện đã xuất hiện:

Đã có ảnh đại diện
Đã có ảnh đại diện

Sẽ mất thời gian ngắn (khoảng 15 phút) để ảnh đại diện này hiện ra khu vực bình luận và ở chỗ chào mừng howdy.

Sau khi đợi một lúc, ảnh đại diện của tôi đã xuất hiện ở những nơi cần thiết:

Ảnh đại diện ở khu vực quản trị
Khu vực quản trị
Khu vực quản trị và bình luận đã có ảnh đại diện
Khu vực bình luận đã có ảnh đại diện

Những cá nhân thông thường, không có website vẫn có khả năng có ảnh đại diện khi bình luận, cách làm cũng tương tự, bằng cách vào website Gravatar, đăng ký trực tiếp, rồi thiết lập như các bước trên.

Bài tiếp >>> Cách xóa các bình luận spam.