Cách xóa các bình luận spam

Ngày 13 / Tiết 1 / Thời lượng 10 phút. Mục lục khóa 100 ngày làm web.

Sau này khi website của bạn hoạt động được vài ba tháng, các bình luận spam sẽ xuất hiện nhiều hơn.

PS: khả năng lúc học bài này website của bạn chưa có bình luận spam, do vậy tiết học này bạn sẽ chỉ cần quan sát.

Để xóa chúng, tại trang quản trị của WordPress, bạn làm như sau:

  • Bạn truy cập vào khu vực Comments:
Vào khu vực comments
Vào khu vực comments
  • Tiếp đó click vào khu vực Spam (con số trong dấu ngoặc đơn cho thấy số lượng bình luận spam trên trang này những hơn 1000):
Khu vực chứa bình luận spam
Khu vực chứa bình luận spam
  • Các bình luận bị xem là spam sẽ xuất hiện:
Các bình luận bị xem là spam
Các bình luận spam
  • Dù hiếm, nhưng thỉnh thoảng cũng có một bình luận bình thường bị đánh giá nhầm là spam. Với những bình luận đó bạn di chuột qua bình luận, khi menu nhỏ xổ ra, bạn click vào Not Spam để nó được chuyển qua khu vực thông thường:
Không phải bình luận spam
Khôi phục một bình luận bị đánh giá nhầm là spam
  • Cuối cùng, khi muốn xóa tất cả các bình luận spam, bạn click vào Empty Spam:
Xóa toàn bộ bình luận spam
Xóa toàn bộ bình luận spam
  • Như vậy là xong:
Toàn bộ bình luận spam đã bị xóa
Toàn bộ bình luận spam đã bị xóa

Bài tiếp >>> Tìm hiểu khái niệm backup dữ liệu.