Tại sao bạn nên tách riêng dịch vụ tên miền và hosting

Ngày 3 / Tiết phụ / Thời lượng 5 phút. Mục lục khóa 100 ngày làm web.

Đây là tiết phụ, dự phòng cho bạn nào có nhu cầu đọc thêm, tiết phụ không bắt buộc phải đọc trong quá trình học.

Mặc dù mua chung tên miền và hosting từ cùng một công ty sẽ tiện lợi hơn trong việc đăng nhập, quản trị, thì nhìn chung mọi người vẫn có xu hướng tách riêng 2 dịch vụ tên miền và hosting, nghĩa là nếu họ mua tên miền ở công ty A, thì sẽ mua hosting của công ty B, câu hỏi cho chúng ta là tại sao lại thế?

Một lý do đơn giản cho điều này là để tối đa chất lượng dịch vụ.

Tuy rằng tên miền và hosting là 2 dịch vụ có mối liên kết rất gắn bó, có cái này thì phải có cái kia, nhưng các yếu tố kỹ thuật nằm bên dưới chúng thì khác nhau rất nhiều. Điều đó dẫn đến việc một công ty làm tốt cả 2 thứ ở mức thuộc nhóm chất lượng hàng đầu là rất khó.

Cái này là chung cho cả thế giới chứ không riêng gì Việt Nam.

Một số công ty có thể khắc phục được điều này bằng cách tách riêng thành các công ty con khác nhau, độc lập, mặc dù chung công ty mẹ. Khi đó có sự tập trung, chuyên nhất tốt hơn, chất lượng nhờ đó được cải thiện.

Bài tiếp theo: Tìm hiểu về WordPress.