Lưu nháp bài viết là gì?

Ngày 11 / Tiết 3 / Thời lượng 5 phút. Mục lục khóa 100 ngày làm web.

Khi bạn viết bài trên website, không phải lúc nào bạn cũng ngồi viết một mạch là xong hết rồi nhấn nút Publish để xuất bản. Về sau bạn sẽ thấy việc dành 2, 3 ngày cho một bài viết quan trọng không phải là hiếm. Và trong giai đoạn đó khi bạn nghỉ và lưu lại bài viết (để hôm sau viết tiếp) nhưng chưa xuất bản thì người ta gọi là lưu nháp.

Để lưu nháp bài viết, bạn nhấn vào nút Save draft ở ngay cạnh chỗ Preview.

Lưu nháp bài viết
Lưu nháp bài viết

Điều thú vị là mặc định WordPress tự động lưu nháp cho bạn cứ mỗi 60 giây. Do vậy chúng ta sẽ không phải gào thét lên khi viết cả một bài dài rồi tiện tay đóng luôn trình duyệt mà quên chưa nhấn Save draft! Bạn sẽ không bị mất bài trong trường hợp đó, WordPress đã lưu lại, ít nhất là 1 phút trước, và cùng lắm thì bạn chỉ mất vài chục chữ.

Bài lưu nháp cũng được lưu ở Posts > All posts, và bên cạnh nó có chữ Draft rất nổi bật để phân biệt với các bài đã xuất bản:

Các bài lưu nháp
Các bài lưu nháp

Bạn cũng dễ dàng thấy được thống kê về số lượng bài nháp trên website, cũng như liệt kê tất cả các bài nháp đó bằng cách click vào link Draft ngay bên dưới chữ Posts:

Liệt kê các bài draft
Liệt kê các bài lưu nháp

Kết quả:

Tất cả bài nháp được liệt kê
Tất cả bài nháp được liệt kê

Bài tiếp >>> Cách xóa bài viết.