Điều chỉnh độ rộng của bài định dạng page trong theme Astra

Ngày 23 / Tiết 4 / Thời lượng 15 phút. Mục lục khóa 100 ngày làm web [tháng thứ 2].

Phần điều chỉnh độ rộng của bài theo ý muốn khi có Sidebar chỉ tác động đến các bài viết dạng Post, còn riêng các bài viết dạng Page của bạn trên website có thể vẫn còn chiều rộng lớn, chẳng hạn:

Bài viết định dạng page vẫn có chiều rộng lớn
Bài viết định dạng Page vẫn có chiều rộng lớn

Hôm nay chúng ta sẽ học cách điều chỉnh lại độ rộng này.

  • Ở trang quản trị, bạn vào Appearance > Customize
  • Sau đó bạn vào phần cài đặt cho Page:
Cài đặt cho Page
Cài đặt cho Page
  • Ở đây nó có nhiều tùy chọn cho Page:
Các tùy chọn cho page
Các tùy chọn cho page
  • Bạn có thể click vào các tùy chọn để xem thay đổi diễn ra trên trang. Lựa chọn mà tôi ưa thích là Narrow With. Tùy chọn này sẽ làm cho Page có chiều rộng nhỏ hơn và không có sidebar, bất kể là Post có hay không có sidebar. bạn có thể thử tùy chọn này, rồi nhấn Publish để thay đổi được áp dụng trên các Page của website:
Tùy chọn độ rộng Narrow With cho Page
Tùy chọn độ rộng Narrow With cho Page
  • Lựa chọn Narrow Width làm Page có độ rộng gọn hơn và không có sidebar:
Page có độ rộng nhỏ đi với tùy chọn Narrow Width
Page có độ rộng phù hợp hơn với tùy chọn Narrow Width
  • Độ rộng Narrow With mặc định là 750px, nếu bạn muốn điều chỉnh giá trị này thì vào Appearance > Customize > Global > Container là sẽ thấy nó ở gần cuối:
Điều chỉnh độ rộng Narrow Container Width
Điều chỉnh độ rộng Narrow Container Width
  • Nếu không sử dụng lựa chọn Narrow Width, thì ở phần Appearance > Customize > Page, bạn sẽ có thêm các tùy chọn khác cho Page ở Sidebar Layout, các tùy chọn này sẽ định dạng bài Page có giao diện giống với bài Post hay là không, tức là cũng có sidebar nếu bạn muốn, và có quyền chọn sidebar bên trái hoặc bên phải. Nói chung Page nên có giao diện khác Post, nên tôi không thích tùy chọn này lắm, tuy nhiên tùy trường hợp, bạn có thể cần đến các lựa chọn như vậy:
Lựa chọn này sẽ biến định dạng bài Page trở nên giống định dạng bài Post
Lựa chọn này sẽ biến định dạng bài Page trở nên giống định dạng bài Post
  • Với bất cứ thay đổi nào trong các phần trên, để áp dụng lên website, bạn đừng quên nhấn Publish.

Bài tiếp >>> Tìm hiểu khái niệm bài liên quan.