Xóa mấy thứ lặt vặt trong WordPress

Ngày 15 / Tiết 3 / Thời lượng 5 phút. Mục lục khóa 100 ngày làm web.

Khi bạn mới cài WordPress, nó sẽ tạo ra một số bài viết, bình luận mẫu (để hiển thị ra giao diện, giúp bạn có hình dung về website). Giờ thì chúng ta đã hiểu rõ hơn những thứ như vậy, nên đây là lúc hợp lý để bạn xóa chúng đi.

Đầu tiên bạn vào Posts > All Posts, và xóa bài Hello world! đi. Bạn di chuyển con trỏ chuột đến bài đó, menu nhỏ xổ ra, bạn nhấn và Trash để bài viết đó chuyển vào thùng rác:

Xóa bài post Hello world!
Xóa bài post Hello world!

Tiếp theo bạn vào Comments, và xóa bình luận của A WordPress Commenter, bạn cũng click vào Trash để xóa:

Xóa bình luận
Xóa bình luận mẫu

Tiếp theo bạn vào Pages > All Pages:

Vào All Pages
Vào All Pages

Xóa 2 bài mẫu có sẵn ở đấy:

Xóa 2 bài này
Bạn cũng hover chuột vào bài rồi nhấn Trash để xóa

OK, như vậy là xong.

Bài tiếp >>> Tìm hiểu về ảnh.