Cách sửa tên chuyên mục và thẻ tag

Ngày 19 / Tiết phụ / Thời lượng 15 phút. Mục lục khóa 100 ngày làm web.

Đôi khi chúng ta nhập nhầm tên chuyên mục (category) hoặc thẻ tag, khi đó bạn muốn sửa lại tên đó thì làm thế nào?

Đầu tiên tại trang quản trị bạn vào Posts > Categories:

Posts > Categories
Posts > Categories

Nhìn sang phải bạn sẽ thấy các chuyên mục có trên website:

Các chuyên mục trên website
Các chuyên mục trên website

Chẳng hạn tôi muốn sửa lại tên chuyên mục bị nhập sai chính tả “phim Mý” được đánh dấu trong ô vuông màu vàng ở trên.

Cách làm:

  • Bạn để con trỏ chuột cạnh tên chuyên mục, một menu nhỏ xổ ra, bạn click vào Edit:
Chỉnh sửa tên chuyên mục
Chỉnh sửa tên chuyên mục

Sau đó bạn sửa lại tên chuyên mục cho chính xác ở phần Name (tôi sửa lại thành “phim Mỹ”), rồi nhấn Update là xong:

Update tên chuyên mục
Update tên chuyên mục

Slug trong phần sửa chuyên mục là gì vậy?

Nếu bạn để ý, trong phần sửa tên chuyên mục nó có cả thông tin về Slug:

Slug của chuyên mục
Slug của chuyên mục

Đây chính là cái URL của chuyên mục. Ví dụ với các slug trên, URL của các chuyên mục tương ứng sẽ là:

  • phim châu Á : ten-mien-cua-ban.com/category/phim-chau-a/
  • phim châu Âu: ten-mien-cua-ban.com/category/phim-chau-au/
  • phim Mỹ: ten-mien-cua-ban.com/category/phim-my/

Slug này nó được tạo tự động theo tên chuyên mục mà bạn đặt (khi bạn tạo mới chuyên mục ở phần soạn thảo bài viết), slug là chuỗi không dấu (của chuỗi có dấu ban đầu) và được nối liền giữa các từ bằng dấu gạch ngang.

Bạn cũng sửa được cái slug này nếu muốn, khu vực chỉnh sửa của nó cũng ở cùng với khu vực chỉnh sửa tên ban nãy. Lưu ý là slug chỉ chấp nhận chuỗi không dấu, và bạn nên nối các từ bằng dấu gạch ngang.

Chuyên mục nào nhiều bài?

Sau này khi website của bạn có nhiều bài hơn, và bạn tò mò không rõ tỷ lệ, số lượng các bài trong từng chuyên mục như thế nào thì bạn cũng tìm được thông tin đó ở phần Posts > Categories. Nó chính là cột Count (chẳng hạn đây là cột count của trang kiencang.net):

Count đếm số bài viết trong các chuyên mục
Count đếm số bài viết trong các chuyên mục

Bạn có thể lick vào chữ Count để nó sắp xếp tăng hoặc giảm dần.

Xóa chuyên mục

Chuyên mục được tạo, và cũng có thể xóa. Để xóa chuyên mục thì tại khu vực Posts > Categories, bạn để con trỏ chuột cạnh chuyên mục cần xóa, menu nhỏ hiện ra, bạn click vào Delete.

Xóa chuyên mục
Xóa chuyên mục

Hệ thống quản trị sẽ hỏi lại bạn có chắc muốn xóa chuyên mục đó không, nếu đồng ý thì nhấn OK, nếu đó là thao tác nhầm thì nhấn Cancel:

Xác thực muốn xóa chuyên mục
Xác thực muốn xóa chuyên mục

Nhìn chung, lúc mới tạo website bạn có thể thêm, sửa, xóa chuyên mục tương đối thoải mái. Nhưng về sau này, khi website hoạt động ổn định, nhiều bài viết thì mỗi lần thêm hay xóa chuyên mục nên cân nhắc cẩn thận hơn (ở các bài sau này bạn sẽ hiểu lý do vì sao).

Có một chuyên mục trong WordPress mà bạn không thể xóa được, nó chính là chuyên mục mặc định Uncategorized (nghĩa là chưa phân loại), nhưng nó vẫn cho phép sửa tên và slug. Khi bạn viết một bài mà không xếp chuyên mục cho nó, thì mặc định bài đó sẽ được đưa vào chuyên mục Uncategorized.

Cách sửa thẻ tag

Để chỉnh sửa thẻ tag, bạn vào Posts > Tags:

Posts > Tags
Posts > Tags

Thao tác sửa, xóa cho tag cũng rất giống với chuyên mục. Nó cũng có Name và Slug.

Cấu trúc URL của tag là: ten-mien-cua-ban.com/tag/ten-the/

So với chuyên mục thì thẻ tag bạn thêm, sửa, xóa thoải mái hơn, vì nó ít ảnh hưởng đến cấu trúc của website hơn so với chuyên mục.

Bài tiếp: Thực hành soạn thảo với những gì đã học