Xóa một thành phần bất kỳ trong quá trình soạn thảo

Ngày 18 / Tiết 3 / Thời lượng 10 phút. Mục lục khóa 100 ngày làm web.

Trong quá trình biên soạn nội dung, bạn thường xuyên muốn xóa một thành phần nào đó bạn nhập sai, có thể là văn bản, ảnh, video, bảng biểu, vân vân.

Xem video nếu bạn muốn, nhưng bạn vẫn nên đọc bài viết để biết thông tin chi tiết:

1. Văn bản

Đối với văn bản bạn có nhiều cách xóa:

 • Đặt con trỏ chuột xuống cuối dòng muốn xóa và nhấn phím Backspace trên bàn phím cho tới khi không muốn xóa nữa, cách này sẽ xóa từng ký tự trong văn bản, nó cũng giống y khi ta biên tập nội dung trên các trình soạn thảo văn bản khác
 • Dùng chuột quét chọn toàn bộ văn bản muốn xóa, rồi nhấn phím Delete
 • Dùng chuột quét chọn toàn bộ văn bản muốn xóa, rồi nhấn tổ hợp phím Shift + Alt + Z
 • Quét chọn văn bản, khi nó xuất hiện menu nhỏ, bạn click vào dấu ba chấm dọc:
Click vào đây
Click vào đây

Menu khác xuất hiện, bạn nhìn xuống cuối có chữ Remove…, thì nhấn vào đó để nó xóa.

2. Ảnh

Đối với ảnh bạn có 3 cách xóa:

 • Click vào ảnh, rồi nhấn phím Delete
 • Click vào ảnh, rồi nhấn tổ hợp phím Shift + Alt + Z
 • Click vào ảnh, menu nhỏ xuất hiện rồi bạn click vào dấu ba chấm dọc:
Click vào đây để xóa ảnh
Click vào đây để xóa ảnh

Menu khác xuất hiện, bạn nhìn xuống cuối, rồi chọn Remove Image là nó sẽ xóa ảnh:

Xóa ảnh
Xóa ảnh

Tổ hợp phím Shift + Alt + Z chính là phím tắt cho thao tác này. Nó là phím tắt cho việc xóa nhiều thành phần khác trong WordPress, chứ không riêng gì ảnh.

3. Xóa video nhúng

Xóa video nhúng cũng tương tự xóa ảnh, bạn cũng có 3 cách:

 • Click vào video, rồi nhấn phím Delete
 • Click vào video, rồi nhấn tổ hợp phím Shift + Alt + Z
 • Click vào video, rồi click vào dấu ba chấm dọc, rồi Remove YouTube

4. Xóa bảng

Với bảng bạn có 2 cách:

 • Click vào vị trí bất kỳ trong bảng rồi nhấn tổ hợp phím Shift + Alt + Z
 • Click vào vị trí bất kỳ trong bảng, click vào dấu ba chấm dọc khi nó xuất hiện, rồi click chọn Remove Table:
Xóa bảng
Xóa bảng

Bài tiếp >>> Hướng dẫn sử dụng trình soạn thảo của WordPress [phần 3]