Xóa nhanh một số lượng lớn các file trong Windows

Tôi thi thoảng làm việc với các chuyên mục có hàng trăm ngàn file html. Việc xóa chúng rất vất vả vì chúng là các file nhỏ và số lượng rất lớn.

Để khắc phục điều này bạn có thể dùng câu lệnh cmd cho tốc độ xóa cao hơn rất nhiều, ngoài ra file cũng không bị chui vào thùng rác, khiến việc phải xóa lại lần 2.

del /f /q /s C:\Path\To\Your\Files\*.html

Trong đó *.html nghĩa là xóa tất cả các file định dạng html, nếu bạn muốn xóa định dạng khác thì thay thế vào.

Ví dụ câu lệnh tôi dùng để xóa hơn 140 ngàn file html ở thư mục download:

del /f /q /s C:\Users\A\Downloads\file_html\*.html

Hết bài.