Tại sao bài trên Wikipedia thường lên top Google

Có một câu hỏi liên quan đến website Wikipedia là tại sao nội dung trên này thường xuyên có vị trí cao trên kết quả tìm kiếm, và trên hầu như các phiên bản ngôn ngữ (bao gồm cả tiếng Việt). Một số người phân tích theo hướng kỹ thuật, nhưng nếu nhìn kỹ hơn, cơ chế quản lý gồm: tạo, chỉnh sửa nội dung và ngăn ngừa vi phạm bản quyền mới là yếu tố chính giải thích lý do.
Trên Wikipedia có một số nguyên tắc cơ bản:

(1) Bất kể ai cũng có quyền chỉnh sửa, kể cả vô danh. Dù điều này không loại trừ việc người chỉnh sửa uy tín có độ tin cậy cao hơn (và có một số quyền cao hơn), nhưng điều này cũng hợp lý.

(2) Chỉnh sửa cần phải dẫn nguồn từ các nội dung chất lượng. Không phải nguồn nào cũng được chấp nhận.

(3) Diễn giải theo ý hiểu chứ không được phép copy-paste.

(4) Yêu cầu chuẩn về cách trình bày nội dung.

(5) Tôn trọng nhau, không công kích cá nhân khi thảo luận vấn đề đang tranh cãi.

Như vậy cơ chế cộng đồng tương trợ và đảm bảo sự vận hành tự do, ai cũng có tiếng nói mới là cái chính dẫn đến việc nội dung trên Wikipedia, ở hầu khắp các chủ đề được cải thiện theo thời gian.

Hiện tượng thao túng trên Wikipedia là có, nhưng không quá nhiều, và có thể nhanh chóng bị phát hiện, đặc biệt trên các chủ đề quan trọng.

PS: Kỹ thuật không phải không quan trọng, nó cũng không nên bị xem là yếu tố thuộc nhóm râu ria, nhưng không để ý đến cơ chế vận hành mà chỉ nhăm nhe kỹ thuật là lý do khác cho chuyện nhiều trang không bền hoặc bị danh tiếng xấu là chất lượng kém (dù có top hay là không).