Trỏ tên miền từ Tenten về hosting của AZDIGI

Ngày 5 / Tiết 1 / Thời lượng 30 phút. Mục lục khóa 100 ngày làm web.

Sau khi mua thành công tên miền từ Tenten, tiến hành cập nhật hồ sơ điện tử và được duyệt là bạn đã có được quyền trỏ tên miền về địa chỉ IP của hosting rồi.

PS: bài viết có nhiều ảnh, khi cần bạn có thể click vào ảnh để nhìn rõ hơn.

Điều thứ nhất, bạn cần biết chuỗi địa chỉ IP hosting của bạn là gì?

Để làm điều này bạn kiểm tra email mà AZDIGI gửi cho bạn sau khi quá trình mua hoàn tất.

Nó chính là email Thông tin tài khoản dịch vụ hosting:

Thông tin tài khoản dịch vụ hosting
Thông tin tài khoản dịch vụ hosting

Bạn kéo xuống cuối, phần thông tin máy chủ, ngoài thông tin đăng nhập (để quản trị hosting) còn có thông tin về địa chỉ IP của hosting:

địa chỉ IP của hosting
Địa chỉ IP của hosting

Địa chỉ IP này thường mỗi người mỗi khác (đôi khi cũng giống nhau, vì địa chỉ IP giống địa chỉ xóm hơn là địa chỉ nhà riêng, một IP có thể có nhiều website).

Bạn copy địa chỉ IP này để chuẩn bị đưa nó vào phần quản trị tên miền bên Tenten, nhằm thực hiện việc trỏ tên miền về IP.

Tenten có 2 phần liên quan đến quản trị tên miền, mà bạn sẽ được thông báo cụ thể qua email. Email đó trông giống thế này:

Thông tin tài khoản dịch vụ tên miền
Thông tin tài khoản dịch vụ tên miền

Phần thứ nhất là quản lý dịch vụ có địa chỉ tại: https://id.tenten.vn/

Phần thứ hai là quản lý tên miền có địa chỉ tại: https://domain.tenten.vn/

Phần quản lý dịch vụ liên quan đến các thao tác như cập nhật hồ sơ điện tử, thay đổi thông tin, gia hạn. Còn phần quản lý tên miền sẽ liên quan trực tiếp đến việc trỏ tên miền về địa chỉ IP, nhiệm vụ mà chúng ta cần làm trong hướng dẫn này.

Bạn vào https://domain.tenten.vn/ và đăng nhập theo tài khoản và mật khẩu mà bên Tenten gửi cho bạn qua email.

Đăng nhập phần quản trị tên miền
Đăng nhập phần quản trị tên miền

Bạn sẽ thấy giao diện tương tự bên dưới:

Đăng nhập trang quản trị tên miền thành công
Đăng nhập trang quản trị tên miền thành công

Sau đó bạn nhấn vào Thêm:

Nhấn Thêm để thao tác
Nhấn Thêm để thao tác

Tiếp theo bạn ở phần Loại, bạn chọn mũi tên xổ xuống, rồi chọn A:

Chọn kiểu A
Chọn kiểu A

Tiếp theo ở phần Tên bạn nhập @, phần giá trị bạn nhập địa chỉ IP hosting của bạn. Như trong ví dụ sau là của tôi, thao tác xong bạn nhấn Lưu:

Cập nhật bản ghi @
Cập nhật bản ghi @

Bạn lại nhấn Thêm để thêm một bản ghi nữa, thao tác hoàn toàn tương tự, chỉ khác là lần này ở phần Tên bạn nhập www. Kết quả sau 2 lần thao tác nó sẽ như thế này:

Cập nhật 2 bản ghi quan trọng nhất
Cập nhật 2 bản ghi (record) quan trọng nhất

Như vậy là bạn đã kết nối thành công tên miền với địa chỉ IP của hosting, để chắc chắn bạn có thể kiểm tra bằng công cụ trực tuyến có tên DNS checker.

Nhập tên miền của bạn vào, chọn kiểu A, sau đó nhấn Search, nếu kết quả trả về là IP hosting bạn mới thêm nghĩa là đã thành công:

Thành công trong việc trỏ tên miền về IP của hosting
Thành công trong việc trỏ tên miền về IP của hosting

Và cả dạng www:

Kiểm tra với cả dạng www
Kiểm tra với cả dạng www

Bạn cũng có thể kiểm tra bằng cách trực tiếp vào tên miền của website thông qua trình duyệt. Bạn sẽ thấy trang web truy cập được (vì đã kết nối với hosting, trước đây bạn sẽ thấy nó trả về kết quả lỗi), tuy nhiên, nó sẽ là trang trắng vì chúng ta chưa cài WordPress lên đó:

Tên miền đã truy cập được nhưng chưa có nội dung
Tên miền đã truy cập được nhưng chưa có nội dung

Cái @ với www trong các bản ghi (record) nghĩa là gì?

  • Cái @ là đại diện cho tên miền dạng: ten-mien-cua-ban.com (tên miền không -www)
  • Cái www là đại diện cho tên miền dạng: www.ten-mien-cua-ban.com (tên miền có-www)

Ngày xưa hầu hết các website đều sử dụng cấu trúc www.ten-mien-cua-ban.com, nhưng ngày nay người ta có xu hướng dùng dạng ngắn gọn là ten-mien-cua-ban.com (không cần www đằng trước nữa).

Tuy nhiên khi trỏ về hosting chúng ta sẽ trỏ cả 2, sau đó ở hosting thì ta sẽ thiết lập chọn định dạng mong muốn (và thường là dạng không-www, tức là dạng ngắn gọn).

Bài tiếp >>> Một số điều cần biết trước khi cài đặt WordPress.