Thiết kế kiểu trang chỉ có phần nội dung chính và không có sidebar trên theme Astra

Ngày 23 / Tiết 1 / Thời lượng 20 phút. Mục lục khóa 100 ngày làm web [tháng thứ 2].

Mặc định, theme Astra không có sidebar. Và khi bạn chưa điều chỉnh chiều rộng của nó, bạn sẽ thấy chiều rộng mặc định của Astra là rất lớn, làm phần nội dung chính trải dài ra đến 1200px trong chiều rộng của cả website:

Website đang có chiều rộng quá lớn cho phần nội dung chính
Website đang có chiều rộng quá lớn cho phần nội dung chính

Để hạ kích cỡ này xuống, bạn làm như sau:

  • Vào Appearance > Customize:
Appearance > Customize
Appearance > Customize
  • Vào tiếp Global:
Vào Global
Vào Global
  • Vào tiếp Container:
Vào Container
Vào Container
  • Tiếp đó bạn chọn như hình bên dưới:
Hạ chiều rộng của website
Hạ chiều rộng của website

Sau đó nhấn nút Publish ở phía trên để lưu cài đặt. Bạn sẽ thấy chiều rộng của trang ổn hơn nhiều:

Chiều rộng của trang đã ổn hơn nhiều
Chiều rộng của trang đã ổn hơn nhiều

Vài lưu ý để ảnh đại diện đẹp hơn

Bạn có thấy ảnh đại diện cho bài viết đang không cân? Sở dĩ như vậy vì nó hơi nhỏ.

Trong thiết lập chiều rộng của website (và cũng là của nội dung chính, vì nó không dùng sidebar) tôi để chiều rộng nhỏ nhất có thể là 768px (Astra chỉ cho phép hạ đến độ rộng đó).

Lề trái và lề phải mặc định mỗi bên là 50px, do vậy ảnh phải có kích cỡ nhỏ nhất là:

768 - 50 - 50 = 668px thì nó mới cân khung hình.

Trong khi hình tôi chọn chỉ có kích cỡ 640px, ảnh mặc định được căn trái, do vậy phần bên phải trông sẽ to hơn bên trái.

Để sửa điều này, tôi sẽ thay ảnh đại diện thành 700px (khi ảnh to hơn kích cỡ tối thiểu, nó sẽ tự động thu về kích cỡ tối thiểu và cân màn hình, còn khi nó nhỏ hơn, ảnh không tự phóng to ra để cân được, vì ảnh phóng to ra sẽ bị ‘vỡ’ ảnh và làm ảnh xấu đi).

Khi thay bằng ảnh lớn hơn kích cỡ tối thiểu, tôi đã có bức hình cân đối khi xuất hiện trong chuyên mục:

Bức hình đã trở lên cân đối hơn
Bức hình đã trở lên cân đối hơn

Như vậy là bạn đã có kiểu website không sidebar, tuy nhiên, dù kiểu giao diện này khá hay, nó vẫn không phải là kiểu phục vụ được cho nhu cầu của nhiều website, bài tiếp theo bạn sẽ học cách cài đặt webiste có sidebar.

Bài tiếp >>> Cách tạo sidebar trên theme Astra.