Giữ tinh thần viết kiểu Wikipedia

Ngày 35 / Tiết 3 / Thời lượng 5 phút. Mục lục khóa 100 ngày làm web [tháng thứ 2].

Wikipedia là từ điển bách khoa toàn thư mở, có nhiều ngôn ngữ và bất cứ ai cũng có thể đóng góp, sửa chữa nội dung.

Bài trên này có rất nhiều nội dung chất lượng cao đáng kinh ngạc, nhưng nó thường không có chất lượng cao ngay từ lúc ban đầu.

Các bài rất thường xuyên được sửa chữa cập nhật để cải thiện chất lượng. Như kiểu một người chăm chỉ luyện tập thể thao, cuối cùng từ cơ thể yếu ớt lúc ban đầu, người đó bây giờ có cơ thể khỏe mạnh.

Khi tôi khuyên bạn viết theo tinh thần Wikipedia nghĩa là tôi mong bạn giữ cái động lực luôn luôn cải thiện chất lượng bài khi có thể. Vì rất khó viết được bài chất lượng cao ngay lúc ban đầu, và kể cả nếu viết được bài chất lượng cao lúc ban đầu, thì cải thiện nó lên cao nữa không bao giờ thừa (tất cả mọi người đều cải thiện, và nếu bạn không cải thiện, nghĩa là bạn tụt lùi).

Vậy thì ý tôi là bạn có thể xuất bản bài chất lượng thấp rồi cải thiện dần sau cũng được phải không?

Không!

Chỉ xuất bản bài có chất lượng đủ tốt (dù có thể chưa đạt được ngay đến ngưỡng cao). Đúng là chúng ta luôn có quyền cải thiện chất lượng bài sau này, nhưng nếu ngay từ ban đầu bạn xuất bản bài có chất lượng thấp thì nó sẽ không tốt cho cả SEO và cho người dùng. ‘Cái nhìn đầu tiên’, cái ấn tượng lúc ban đầu không chỉ đúng trong chuyện tình yêu, nó cũng quan trọng trong SEO nữa.

Bài tiếp >>> Để tâm đến khách hàng, người đọc.