Các cài đặt của plugin thường nằm ở đâu?

Ngày 15 / Tiết 2 / Thời lượng 15 phút. Mục lục khóa 100 ngày làm web.

Trong tiết học về cách cài plugin, bạn đã phân biệt được khái niệm install (cài)setting (cài đặt).

Cài plugin mới như mang đồ nội thất về nhà thôi, lúc activate (kích hoạt) nó thì giống như bắt đầu sử dụng, và chỉ khi đi vào setting (cài đặt, cấu hình) thì chúng ta mới chính thức tự nói được với bản thân là ta sử dụng plugin đó!

Vì nói chung bất cứ plugin nào cũng cần setting, điều chỉnh một số thứ để phù hợp nhất với website. Nếu bạn không cấu hình lại mà chỉ sử dụng các setting mặc định, thì dĩ nhiên công hiệu của plugin không phát huy hết, đôi khi còn gây tác dụng ngược.

Mỗi plugin lại có cách cấu hình khác nhau, nên hướng dẫn cụ thể cách cài đặt như thế nào thì sẽ nằm ở bài học cụ thể cho plugin đó, tiết học ngắn gọn này chỉ đề cập đến vị trí bạn tìm được các cài đặt cho plugin trên trang quản trị (dashboard).

Cho đến thời điểm hiện tại, bạn mới cài 2 plugin là Akismet để chống spam bình luận, và UpdraftPlus để backup cho website. Vị trí cài đặt của nó nằm ở khu vực Settings trong trang quản trị:

Vị trí setting của plugin
Vị trí setting của plugin

Nhưng nơi cài đặt, sử dụng của plugin có thể nằm ở vị trí khác, trong ví dụ tiếp theo bạn sẽ thấy những vị trí cài đặt đó (tôi lấy ví dụ một website khác cài nhiều plugin).

Nó có thể hiển thị ngay ra bên ngoài cột Dashboard, rất dễ để quan sát:

Hiển thị ngay ra bên ngoài
Hiển thị ngay ra bên ngoài, những ô tôi đánh dấu màu vàng đều là các plugin

Nó cũng có thể tạo lối tắt vào phần cài đặt ở ngay thanh ngang trên cùng:

Nằm trên thanh ngang trên cùng
Nằm trên thanh ngang trên cùng

Và đôi khi nó nằm trong menu Tools:

Ẩn trong menu Tools
Nằm trong menu Tools

Vậy là bạn đã biết được các vị trí settings thường gặp.

Bài tiếp >>> Xóa mấy thứ lặt vặt trong WordPress.