Tìm hiểu khái niệm trỏ tên miền về hosting

Ngày 4 / Tiết 2 / Thời lượng 20 phút. Mục lục khóa 100 ngày làm web.

Mục đích của việc trỏ tên miền về hosting là để thực hiện việc kết nối giữa 2 dịch vụ tên miền và dịch vụ hosting. Nhờ đó chúng ta mới cài đặt được website.

Hosting có một thông tin rất quan trọng là địa chỉ IP. Nó là một chuỗi số được ngăn cách nhau bằng dấu chấm, mà khi mua hosting bạn sẽ được biết địa chỉ IP hosting của mình. Ví dụ một địa chỉ IP của hosting mà tôi đang dùng nó trông giống như thế này: 103.221.220.38

Để dễ hiểu thì địa chỉ IP giống như địa chỉ nhà vậy, mỗi hosting cần địa chỉ IP để các dịch vụ khác khi kết nối với nó thì biết địa chỉ này ở đâu để mà tìm đến và tương tác.

Vậy thì việc trỏ tên miền về hosting có nhiệm vụ gì?

Khi người dùng gõ một địa chỉ trang web lên trình duyệt, chẳng hạn 100ngaylamweb.com thì trình duyệt cần biết địa chỉ lưu trữ (tức hosting) của website đó ở đâu để nó vào đó và tải dữ liệu về.

Thao tác trỏ tên miền về hosting, tức là thao tác kết nối tên miền với một địa chỉ IP cụ thể để trình duyệt đến địa chỉ đó để tải dữ liệu, rồi hiển thị nội dung cho người đọc.

So sánh một cách đơn giản, dễ hiểu thì bạn lưu số điện thoại của bạn bè dưới dạng tên. Ví dụ Đức Anh liên kết với số di động 097 173 48 53. Thì cái tên Đức Anh giống như tên miền, số điện thoại giống như địa chỉ IP. Khi bạn bấm gọi vào Đức Anh, thì điện thoại tự động gọi cho số 097 173 48 53.

Bài viết này chỉ để bạn hiểu khái niệm trỏ tên miền về hosting, còn thao tác cụ thể bạn sẽ được học trong bài khác.

Bài tiếp >>> Hướng dẫn trỏ tên miền ở Tenten về hosting của AZDIGI.