Nội dung hữu ích, dễ hiểu và thú vị

Ngày 35 / Tiết 5 / Thời lượng 15 phút. Mục lục khóa 100 ngày làm web [tháng thứ 2].

Nội dung trên internet giờ như lá mùa thu rồi, nó có rất nhiều. Con người thì vẫn chỉ có 24 tiếng một ngày mà thôi. Bạn phải làm thế nào để người dùng cảm thấy nội dung của bạn đáng bỏ thời gian để đọc, có chất lượng. Nếu bạn không làm được, đơn giản là họ tìm website khác thôi, đâu có thiếu gì!

1. Hữu ích

Hữu ích ở đây nghĩa là nó sát với cuộc sống, nó có khả năng áp dụng được vào cuộc sống ngay bây giờ hoặc tương lai gần và đem lại lợi ích cho mọi người.

Đấy là lý do xứng đáng nhất để một nội dung nào đó có nên tồn tại hay không. Nếu nó không hữu ích cho ai, hay thậm chí có thể gây hại cho người khác thì bạn tạo ra nó để làm gì?

2. Dễ hiểu

Có thể nhiều chủ đề bạn viết thuộc những vấn đề chuyên ngành, yêu cầu một lượng kiến thức nền lớn để hiểu rõ.

Tuy nhiên không phải lúc nào cách trình bày thông thường như kiểu dạy cho sinh viên cũng phù hợp với loại nội dung chuyên ngành. Tùy vào đối tượng khách hàng, người đọc mà bạn cần chủ động trình bày dễ hiểu hơn, tránh sử dụng quá nhiều thuật ngữ, các câu chữ phức tạp, dài dòng. Bạn sẽ thấy là, nếu bạn hiểu rõ chủ đề, bạn sẽ viết được nó cho bất cứ cấp độ nào của người đọc.

Website bạn đang đọc đây là một ví dụ cho nỗ lực trình bày nhiều vấn đề phức tạp thành đơn giản để dễ hiểu và dễ thực hành hơn.

3. Thú vị

Thú vị nghĩa là làm cho người ta thấy hào hứng, vui thích khi đọc / xem nội dung của bạn.

  • Hữu ích là điều quan trọng nhất, nó liên quan đến chức năng chính của nội dung.
  • Dễ hiểu là điều quan trọng thứ nhì, nó liên quan đến khả năng nội dung được nhận thức, tiếp thu.

Có 2 điều trên đã là rất tốt, nhưng nếu được bạn hãy làm nội dung thú vị hơn, vì điều đó sẽ lôi cuốn mọi người hơn nữa.

Nội dung thú vị có thể là vì một trong các điều sau:

  • Bản thân chủ đề đã thú vị.
  • Cách trình bày mới lạ, hấp dẫn (câu từ, thiết kế, cách tiếp cận chủ đề).
  • Nhiều nội dung đa phương tiện hỗ trợ (như ảnh, video, audio).
  • Cá tính (tổng hợp nhiều yếu tố, tạo thành phong cách riêng cho nội dung của bạn).

Một điều tôi nhận ra là, những thứ trên có thể đến hết sức tự nhiên (và suy cho cùng nó sẽ tốt nhất khi đến theo cách tự nhiên) khi bạn chăm chỉ và nỗ lực đủ nhiều.