Cách up ảnh favicon cho website trên theme Astra

Ngày 25 / Tiết 3 / Thời lượng 10 phút. Mục lục khóa 100 ngày làm web [tháng thứ 2].

Khi bạn chưa tạo favicon cho website, thì trang của bạn sẽ có favicon mặc định hình trái đất như thế này:

favicon mặc định
favicon mặc định

Bây giờ chúng ta sẽ đi qua từng bước, để up favicon riêng cho website:

Favicon 512px
Favicon 512px
  • Sau đó bạn đổi tên ảnh thành favicon-website. Chúng ta sẽ tải ảnh này lên.

Trên theme Astra, để thêm favicon cho website, bạn làm như sau:

  • Tại trang quản trị, bạn vào Appearance > Customize, rồi chọn Site Identity:
Vào Site Identity
Vào Site Identity
  • Click chọn Select site icon:
Select site icon
Select site icon
  • Khung upload ảnh hiện ra, và họ khuyên bạn nên up ảnh vuông có cỡ 512px (chúng ta đã chuẩn bị sẵn ở bước trước):
Up ảnh vuông 512px
Up ảnh vuông 512px
  • Sau đó bạn tải ảnh favicon-website lên:
Tải ảnh favicon lên
Tải ảnh favicon lên
  • Ở chỗ Alt Text bạn điền favicon, sau đó click nút Select ở cuối để hoàn thành.
  • Khi bạn thêm favicon thành công, nó sẽ như thế này:
Thêm favicon thành công
Thêm favicon thành công
  • Cuối cùng bạn nhấn nút Publish ở trên cùng để lưu cài đặt.

Vậy là bạn đã thiết lập thành công favicon cho website, quay ra bất cứ bài nào trên website, bạn sẽ thấy biểu tượng này ở tab trình duyệt:

Website đã có favicon
Website đã có favicon
  • PS: Nếu bạn muốn xóa favicon thì click vào Remove, còn nếu muốn thay ảnh khác thì nhấn vào Change Image.

Bài tiếp >>> Cách điều chỉnh màu sắc, cỡ chữ cho tên website.