Điều chỉnh thiết kế cho trang chuyên mục (category) trong theme Astra

Ngày 27 / Tiết 2 / Thời lượng 15 phút. Mục lục khóa 100 ngày làm web [tháng thứ 2].

Bạn click vào một chuyên mục bất kỳ trên menu của website, đó gọi là trang chuyên mục, ví dụ:

https://website-demo.b-cdn.net/25ngay/category/hanh-phuc/

Hôm nay chúng ta sẽ học cách điều chỉnh một số thứ ở đây.

Đầu tiên bạn vào Astra > Customize > Blog > Blog / Archive:

Blog / Archive
Blog / Archive

Các phần sau bạn giữ như mặc định (chúng ta đã điều chỉnh cái này ở các bài trước trong khu vực riêng của nó, cho nên phần này không cần chỉnh lại nữa):

 • Container Layout
 • Sidebar Layout
 • Content Width
Giữ các tùy chọn mặc định
Giữ các tùy chọn mặc định

Phần Post Structure cũng thường giữ như mặc định:

Post Structure
Post Structure
 • Featured Image: nghĩa là bạn bật hay tắt ảnh đại diện của bài ở trang chuyên mục. Bạn tắt con mắt thì ảnh đại diện sẽ không có nữa. Dĩ nhiên thường thì bạn nên bật để trang chuyên mục trông hấp dẫn và có nhiều thông tin hơn.
 • Title & Blog Meta: nghĩa tiêu đề của bài và các thông tin meta khác (meta là gì bạn sẽ biết ngay sau đây), cái này chắc chắn cần bật.

Một bài post thường có các thông tin như tác giả, ngày xuất bản, số lượng bình luận, vân vân, cái đó người ta gọi là meta của bài:

Thông tin meta của bài
Thông tin meta của bài

Mặc định thì Astra sẽ để bài hiển thị các thông tin sau (của bài post) trong khu vực chuyên mục:

 • Số bình luận / Comments
 • Chuyên mục / Categogy
 • Tác giả / Author

Ví dụ:

Thông tin meta hiển thị ở trang chuyên mục
Thông tin meta hiển thị ở trang chuyên mục

Bạn có thể bật thêm các tùy chọn như:

 • Ngày xuất bản / Date
 • Thẻ tag / Tag
 • Thời gian đọc ước tính / Read Time

Ví dụ khi tôi bật hết các tùy chọn:

Bật hết thông tin meta
Bật hết thông tin meta

Dĩ nhiên bạn có thể tắt bất cứ meta nào đó bạn không muốn.

Cái cuối cùng Post Content, bạn để như mặc định là Excerpt, điều này có nghĩa là trong trang chuyên mục chỉ hiển thị một phần nhỏ nội dung xem trước, người dùng thích đọc thêm bài nào thì click bài đó đọc tiếp.

Mặc định trích một phần nội dung
Mặc định trích một phần nội dung

Full Content nghĩa là nó hiển thị cả bài luôn trong trang chuyên mục, dĩ nhiên đây là cách trình bày tệ trong đa số trường hợp, và bạn không nên dùng.

Để điều chỉnh kích cỡ chữ tiêu đề bài trong phần chuyên mục, bạn vào tab Design:

Kích cỡ tiêu đề bài
Kích cỡ tiêu đề bài

Cuối cùng để chính thức áp dụng các thay đổi, bạn nhấn Publish.

Bài tiếp >>> Một số điều chỉnh khác trong theme Astra.