Các cài đặt cho khu vực bình luận của website

Ngày 12 / Tiết 2 / Thời lượng 20 phút. Mục lục khóa 100 ngày làm web.

Trong bài viết này chúng ta sẽ đi tới phần cài đặt cho khu vực bình luận của website, nhằm thực hiện một số thay đổi phù hợp hơn.

Sau khi đăng nhập vào WordPress, tại trang quản trị, bạn vào Settings > Discussion:

Vào khu vực cài đặt bình luận
Settings > Discussion

Bạn sẽ thấy các cài đặt mặc định sau cho khu vực bình luận:

Các cài đặt mặc định của khu vực bình luận
Các cài đặt mặc định

Những cái được đánh dấu tick là những tùy chọn đang được lựa chọn.

Bạn tick lại như sau (muốn bỏ tick chỗ nào nào thì click lại vào chỗ đấy):

Tùy chọn nên thiết lập
Các tùy chọn được thiết lập lại

Sau đó bạn kéo xuống cuối, nhấn Save Changes để lưu.

Những cái chúng ta tick có ý nghĩa gì?

  • Allow people to submit comments on new posts: nghĩa là cho phép mọi người bình luận bài viết. Nếu bạn bỏ tick cái này, khu vực bình luận sẽ bị đóng lại.
  • Comment author must fill out name and email: nghĩa là người bình luận phải điền tên và email thì mới được phép bình luận.
  • Comment must be manually approved: nghĩa là các bình luận sẽ được xét duyệt thủ công. Khi ai đó bình luận trên trang của bạn, bạn duyệt thì nó mới hiển thị ra ngoài website.

Tại sao chúng ta bỏ chọn phần Email me whenever?

Vì nếu bạn tick 2 cái này, thì mỗi khi có người bình luận trên website, sẽ có email thông báo gửi tới bạn. Do vậy nó sẽ khá phiền phức trong đa số trường hợp (nhất là khi trang của bạn có nhiều bình luận).

Phần cài đặt và giải thích các tùy chọn cho khu vực bình luận kết thúc ở đây là được rồi, vào dịp khác chúng ta sẽ đi vào chi tiết, vì giải thích cả bạn sẽ thấy khó hiểu, mà tại thời điểm này cũng không cần thiết.

Bài tiếp >>> Cài plugin chống bình luận spam.