Bật các tính năng cao cấp của theme Astra

Ngày 28 / Tiết 2 / Thời lượng 10 phút. Mục lục khóa 100 ngày làm web [tháng thứ 2].

Sau khi theme và plugin Astra được kích hoạt cho phiên bản cao cấp, thì giờ bạn sẽ có khả năng chỉnh sửa chúng tốt hơn.

Tại trang quản trị của WordPress, bạn vào Astra > Dashboard:

Astra > Dashboard
Astra > Dashboard

Kéo xuống phía dưới, chỗ Astra Pro Modules, bạn sẽ thấy khu vực để kích hoạt các tính năng nâng cao:

Khu vực kích hoạt các tính năng nâng cao
Khu vực kích hoạt các tính năng nâng cao

Bạn gạt sang phải tất cả các tính năng có thể kích hoạt được, bao gồm:

  • Colors & Background: để chỉnh màu sắc và nền nâng cao.
  • Typography: để chỉnh font chữ nâng cao.
  • Spacing: để chỉnh lề nâng cao.
  • Nav Menu: chỉnh menu nâng cao.
  • Vân vân.

Một số cái bạn không kích hoạt được là do website của chúng ta không cần đến nó, và thời điểm này bạn cũng không cần quan tâm:

  • WooCommerce
  • Easy Digital Downloads
  • LearnDash
  • LifterLMS

Kết quả sau khi bật:

Đã kích hoạt các tính năng của bản cao cấp
Kích hoạt thành công các tính năng cao cấp

Vậy là xong, tiết học này chỉ ngắn gọn vậy, bài sau chúng ta sẽ đi sâu vào việc tùy chỉnh giao diện Astra.

Bài tiếp >>> Hướng dẫn chỉnh sửa theme Astra, bản cao cấp [phần 1]